Metody pracy

Jako Coach staram się nieustannie rozwijać, poznawać nowe modele i narzędzia oraz dostosowywać je do indywidualnych potrzeb klientów czy też celu sesji bądź warsztatów. Część z nich jest mi szczególnie bliska i o nich chciałabym powiedzieć Ci choć kilka słów.

Model GROW
Moim osobistym zdaniem najbardziej uniwersalny spośród modeli coachingowych, który ma wszechstronne zastosowanie – od planowania rozwoju, przez zarządzanie projektami, a na efektywnym komunikowaniu się i prowadzeniu spotkań kończąc. Sprowadza się do czterech kroków:

  • GOAL – precyzyjnego określenia celu, który powinien być SMART czyli: konkretny, mierzalny, ambitny, realny i określony w czasie;
  • REALITY – szeroko pojętej diagnozy rzeczywistości, w tym posiadanych zasobów i dotychczasowych doświadczeń;
  • OPTIONS – wygenerowania jak najbardziej obszernej listy potencjalnych rozwiązań i rozważenie stopnia użyteczności oraz realności każdej z opcji;
  • WAY FORWARD – zaplanowania drogi naprzód, czyli konkretnych działań, które zostaną podjęte, by osiągnąć cel.

 

Skala
Narzędzie coachingowe, które pozwala zmierzyć niemierzalne, określić m. in. poziom satysfakcji, zadowolenia, kompetencji posiadanych i pożądanych. Najczęściej stanowi punkt wyjścia do głębszej refleksji gdzie jestem, a gdzie chciałabym/chciałbym być i co każdy z tych poziomów dla mnie oznacza.
Skala może być stosowana w odniesieniu do jednego parametru lub wielowymiarowa. W tym drugim wydaniu najczęściej stosuje się model koła (np. koło życia, koło kompetencji itp.), które pozwala ocenić kilka aspektów jednocześnie, zastanowić się jak na siebie wpływają, a przede wszystkim gdzie może wystąpić efekt dźwigni czyli gdzie zmiana jednego obszaru będzie miała największy wpływ na pozostałe.

 

Metafora
Użycie metafory w coachingu umożliwia spojrzenie na daną sprawę, zagadnienie, wyzwanie z zupełnie innej perspektywy i wyjście poza utarte schematy myślowe. Pomaga w kreatywnym generowaniu nowych rozwiązań i odblokowaniu klienta w momentach, kiedy „utknął”. W swojej praktyce coachingowej najczęściej wykorzystuję pracę z obrazem (głównie kartami coachingowymi), która sprawdza się zarówno w pracy z klientem indywidualnym jak i w pracy z grupą. Odbiór przez użytkowników jest niezwykle pozytywny, a wypracowywane efekty lepsze niż w przypadku zwykłej rozmowy.

 

Przeramowanie
Technika umożliwiająca zmiana sposobu postrzegania rzeczywistości, konkretnych wydarzeń, zachowań lub okoliczności, poprzez nadanie im nowego kontekstu albo treści.  Najogólniej rzecz ujmując sprowadza się do dojrzenia pozytywnych aspektów sytuacji problemowej czy też redefiniowania sposobu postrzegania danego zagadnienia. Przeramowanie ma uniwersalne zastosowanie i z powodzeniem wykorzystuję je zarówno w coachingu indywidualnym, jak i grupowym.

 

Coaching narzędziowy
Odmiana coachingu, która wiąże się z wypracowywaniem nowych schematów zachowań i wypowiedzi w sytuacjach trudnych i problematycznych. Umożliwia zdobycie nowych umiejętności i przećwiczenie alternatywnych sposobów działania w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach.

 

I wreszcie…Pytania
Choć wspominam o nich na końcu, to mocne, otwierające pytania są nieodłącznym i najważniejszym elementem każdej sesji, podstawą coachingu. Zmuszają do myślenia, „zmierzenia się” z problemem czy wyzwaniem, pomagają poznać i zrozumieć siebie, a przede wszystkim motywują poprzez generowanie rozwiązań oraz formułowanie odpowiedzi, w które sami wierzymy.