Coaching indywidualny

Pozwól, że na samym wstępie przytoczę definicję coachingu:

Jest to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia.

 

Istnieje wiele rodzajów coachingu. Mnie osobiście najbliższe są te wymienione poniżej i nad tymi obszarami zwłaszcza chciałabym z Tobą pracować:

  • Coaching życiowy (life coaching) – koncentruje się na indywidualnych potrzebach klienta i może dotyczyć np. zwiększenia samoświadomości, poprawy jakości życia, osiągania stanu równowagi (work-life balance), realizacji celów, rozwoju konkretnych kompetencji, podejmowania istotnych decyzji, itp.
  • Coaching kariery (career coaching) – pomaga w określeniu ścieżki kariery zawodowej i zarządzaniu nią, diagnozowaniu i rozwijaniu mocnych stron oraz wykorzystywaniu ograniczeń jako sygnałów do zmiany, a w konsekwencji przyczynia się do czerpania satysfakcji z pracy.
  • Coaching biznesowy (business coaching) – jest nastawiony na rozwój biznesu; wspomaga przedsiębiorców w procesie zakładania i rozwoju działalności gospodarczej.

 

Czego możesz się spodziewać?

Najpierw spotkamy się na tzw. sesji zerowej, podczas której opowiem czym jest coaching i jak będzie przebiegała nasza współpraca. Przedstawię kodeks etyczny coacha i wzór umowy, precyzującej zakres odpowiedzialności obu stron (dokumenty te są dostępne na stronie w zakładce ‘Do pobrania’). Powiesz mi z jakim tematem przychodzisz, jaki jest Twój cel czy wyzwanie przed jakim stoisz, a jeśli jednoznaczne sprecyzowanie go będzie nastręczać trudności, skorzystamy z narzędzi, które w tym pomogą. Jeśli po tym wstępnym spotkaniu będziesz dalej zainteresowana/-ny coachingiem, umówimy się na pierwszą sesję.

Długość procesu coachingowego zależy od celu, którego on dotyczy. Najczęściej jest to koło 10 spotkań (na żywo, przez telefon albo Skype), trwających od godziny do dwóch i odbywających się co około dwa tygodnie (nie częściej niż raz w tygodniu i nie rzadziej niże co miesiąc). Każda z sesji rozpoczyna się od określenia celu, a kończy przygotowaniem planu działania oraz tzw. pracy domowej, realizowanej pomiędzy spotkaniami. To wówczas dzieje się najwięcej i następuje realna zmiana i rozwój.